Drukāt

RELIZESSaskaņā ar Tukuma novada Domes 2017.gada 30.jūnija lēmumu1 un Tukuma novada Domes priekšsēdētāja 2017.gada 3.jūlija rīkojumu Nr.99-d2 Tukuma novada Domes izveidota darba grupa uz 2017.gada septembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi sagatavoja ekonomisko pamatojumu nedzīvojamo telpu iegādei Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” un Tukuma novada bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai. Pavisam tika vērtēti 8 iespējamie varianti, un 2017.gada septembra Finanšu komitejas sēdē tika nolemts detalizēti izvērtēt SIA “Eta studija”, SIA “Arvo pluss” un uzņēmēja Kaspara Gribusta piedāvājumus, pieprasot papildu informāciju, kā arī iepazīstoties ar atlases objektiem dabā. Papildu rakstisku informāciju par atlases objektiem iesniedza SIA “Arvo pluss” un Kaspars Gribusts. Savukārt SIA “Eta studija” īpašnieks mutiski apliecināja iespēju īpašumu pārdot, pirms pārdošanas veicot gan tehnisko apsekošanu, gan novērtējumu.


Papildus telpu iegādes atlasei tika vērtēta arī iespēja pielāgot telpas Tukuma novada sociālā dienesta un bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai pašvaldībai piederošos īpašumos.
Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas jau īstenoto speciālās pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanas kārtības maiņu (no 2018.gada 1.janvāra pilnībā pārtraucot finansēt to uzturēšanas izdevumus) un likumdošanas procesa ietvaros virzītās izmaiņas speciālās izglītības iestāžu tīkla un finansēšanas modeļa pilnveidošanai, nepieciešams veikt Tukuma novadā esošās speciālās izglītības nodrošināšanas sistēmas analīzi un lemt par turpmākiem rīcības virzieniem.
Lai sakārtotu Tukuma novada internātpamatskolu darbu, neieguldot lielus papildlīdzekļus, tiek izskatīta iespēja novadā uzturēt tikai vienu internātu – Dzirciema internātpamatskolā, bet Tukuma internātpamatskolas internāta telpas izmantot citu pašvaldības vajadzību nodrošināšanai. Šajā sakarā 8.novembrī Tukuma novada Domes deputāti un sociālā dienesta pārstāvji apmeklēja internātpamatskolas ēku Tukumā, Vārtu ielā 3, lai izvērtētu iespēju šīs telpas pielāgot Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” un Tukuma novada bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai. Šāds variants būtu maksimāli lietderīgs, jo tiek risināts pašvaldībai piederošo īpašumu ietvaros, tomēr, lai šīs telpas atbilstu minēto iestāžu prasībām, nepieciešams veikt to pārbūvi. Līdz ar to Tukuma novada Domes 23.novembra sēdē Arhitektūras nodaļai tika uzdots iespējami īsākā termiņā organizēt Tukuma speciālās internātpamatskolas internāta ēkas Vārtu iela 3 tehnisko apsekošanu. Galīgs lēmums par to, vai internāta ēka tiks pielāgota sociālā dienesta un bāriņtiesas vajadzībām, tiks pieņemts pēc tehniskās apsekošanas atzinuma izvērtēšanas.
Domes sēdē tika nolemts arī izbeigt telpu iegādes atlasi Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” un Tukuma novada bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai bez rezultātiem un informēt par to iegādes piedāvājumu iesniedzējus.

 

1 “Par telpu nomas objekta atlases rezultātiem un telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu” (prot.Nr.13, 1.§.)
2 “Par darba grupu ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai p/a “Tukuma novada sociālais dienests” un Tukuma novada bāriņtiesas telpām to funkciju nodrošināšanai”

Tukuma novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)
Vairāk informācijas Piekrītu