Untitled 1Pirmdiena, 13. novembris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Finanšu komitejas lēmumprojektu apspriešana
16.00 Deinstitucionalizācijas darba grupas tikšanās sociālajā dienestā
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
17.00 Tumes pagasta konsultatīvā padome Tumē

Otrdiena, 14. novembris
9.00 Finanšu komiteja (lēmumu projekti)
10.00 Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām

12.00 Ārkārtas Domes sēde (lēmumu projekti)
13.00 Dzīvokļu komisija
13.00 Pašvaldības autoceļu būvsapulce Sēmē
14.00 Būvvaldes sēde
16.00 Deinstitucionalizācijas darba grupas tikšanās sociālajā dienestā

Trešdiena, 15. novembris
11.00 Būvsapulce Pūres Kultūras namā
17.00 Džūkstes pagasta konsultatīvā padome Džūkstē

Ceturtdiena, 16. novembris
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana

18.00 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts Lestenē

Piektdiena, 17. novembris
10.00 Administratīvā aktu strīdu komisija
10.00 Entuziastu grupas tikšanās Pilskalnā
12.00 Laika kapsulas atvēršanas pasākums Tukuma Raiņa ģimnāzijā

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīti pasākumi Tukuma novada pagastos

Sestdiena, 18. novembris

Latvijas Republikas proklamēšanas diena “Ieejam Latvijas 100-gadē”

Otrdiena, 21. novembris
9.30 Tukuma novada Domes deputātu vizīte Tumes un Degoles pagastos

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 4. novembra līdz 11. novembrim reģistrēti 4 dzimušie, reģistrētas 9 miršanas, reģistrētas 2 laulības un 1 Zelta kāzas.