IMG 663127. oktobrī Tukuma novada Domē norisinājās Eiropas Komisijas programmas Horizon 2020 projekta “COMPETE4SECAP” – Energopārvaldības sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna) ieviešanai pašvaldībās darba grupas tikšanās. Tukuma pašvaldība iepazīstināja klātesošos ar savu pieredzi Energokomandas sacensībās Save@work. Projekta dalībniekiem tika izrādīta pirmsskolas izglītības iestāde “Lotte”, kur tika iepazīstināti ar paveikto energoefektivitātes jomā. Savukārt Daugavpils pašvaldība informēja par savu pieredzi energopārvaldības sistēmas jomā.


Projekta mērķis ir nodrošināt ilgtspējīga enerģijas rīcības plāna (IERP) papildināšanu ar aktivitātēm uz 2030.gadu, kā arī efektīvu plāna īstenošanu pašvaldībā, ieviešot un sertificējot energopārvaldības sistēmu (ISO 50001) un organizējot enerģijas taupīšanas sacensības darbiniekiem.
Projektu koordinē SIA “EKODOMA” un tā dalībvalstis ir Francija, Itālija, Ungārija, Vācija, Spānija, Kipra, Horvātija un Latvija. No Latvijas projektā piedalās Tukuma, Bauskas, Saldus un Ādažu pašvaldības.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2017.gada oktobra līdz 2020.gada septembrim.

Pieejamais atbalsts no projekta:
Tiks izstrādāta energopārvaldības sistēma (atbilstoši ISO 50001) un bezmaksas iespēja lietot interneta vietnē pieejamo Enerģijas monitoringa platformu (www.energoplanosana.lv) datu analīzei par pašvaldības ēkām, transportu un ielu apgaismojumu.
Tiks atjaunots un izstrādāts Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns (IEKRP).
Tiks veikta ēkas dalībnieku apmācība un sniegtas apmācības Enerģijas monitoringa platformas izmantošanai, kā arī piedāvāta iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos uz citām valstu pašvaldībām.
Enerģijas taupīšanas sacensību ieviešanai pašvaldības ēkās tiks sagatavoti atbalsta materiāli un mērierīces.