iNFORMACIJAUzmanību, svarīga informācija!

Atgādinām, ka 2016. gada 22. decembrī veikti grozījumi Tukuma novada domes 2014. gada 23. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā”. Tie nosaka, ka nekustamā īpašuma objektiem, kas paredzēti dzīvošanai (dzīvojamās ēkas un dzīvojamo māju palīgēkas, dzīvokļi), kuros nav deklarēta neviena persona, no 2018. gada 1. janvāra tiek noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% no kadastrālās vērtības.
Līdzšinējā nekustamā īpašuma nodokļa likme – no 0,2% līdz 0,6% no kadastrālās vērtības saglabāsies, ja 2018. gada 1. janvārī attiecīgajā nekustamā īpašuma objektā būs deklarēta vismaz viena persona.
Vēl varat paspēt līdz šā gada beigām īpašumā deklarēt reāli dzīvojošās personas, lai izvairītos no paaugstinātās nodokļa likmes!


Informāciju par savā īpašumā deklarētām personām var iegūt portāla www.latvija.lv  e-pakalpojumā "Manā īpašumā deklarētās personas" vai vēršoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.