Untitled 1Pirmdiena, 23. oktobris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Bāriņtiesas sēde
13.00 Sporta komisija
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
18.00 Tumes vidusskolas padome

Otrdiena, 24. oktobris
8.30 Slocenes ielas būvsapulce
10.00 Tukuma 3.pamatskolas sporta zāles un stadiona būvsapulce
14.00 Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija
14.30 Tikšanās par policijas ēkas būvniecību

Trešdiena, 25. oktobris
8.15 Nodaļu vadītāju sapulce
10.00 Tukuma novada Domes deputātu vizīte Sēmē un Zentenē
11.00 Tukuma 2.vidusskolā Kuldīgas novada izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldības pārstāvju vizīte

11.00 Seminārs „Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte”

Ceturtdiena, 26. oktobris
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
14.00 Domes sēde (lēmumprojekti)
14.00 Administratīvā komisija

Piektdiena, 27. oktobris
10.00 Lauksaimniecības zemes izvērtēšanas komisija
14.00 Pašvaldības grants ceļu būvsapulce Irlavā

Pirmdiena, 30. oktobris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 14. oktobra līdz 21. oktobrim reģistrēti 4 dzimušie un 12 miršanas.