Drukāt

Tirelis 21.09.20172017. gada 21. septembrī sakopta Pirmā pasaules kara karavīru atdusas vieta Ķemeru nacionālā parka teritorijā, Džūkstes pagastā, Čigānu rozās.

 

Lielupes kreisajā krastā 1917. gada janvārī norisinājušās aktīvas kaujas, līdzīgi kā Lielupes labajā krastā, Ložmetējkalna apkārtnē. Par kaujām un karavīru ilgstošu uzturēšanos šajā apvidū liecina militārās infrastruktūras paliekas, kā arī Jāņa un Kārļa Straubergu grāmatā “Džūkste. Pagasta un draudzes vēsture” (1939.), minētais fakts, ka vēl pēc Pirmā pasaules kara bijuši redzami kapu akmeņi ar uzrakstiem vācu valodā: “Heir ruhen 500 russen” (šeit atpūšas 500 krievu) un “Heir ruhen 211 russen” (šeit atpūšas 211 krievu). Mūsdienās šie kapu akmeņi vairs nav atrodami.

Karavīru atdusas vietā savākti sēņotāju atstātie atkritumi un atjaunots piemiņas krusts. Kapavietu un jauno krustu iesvētīja mācītājs Jānis Saulīte. Piemiņas brīdī piedalījās Džūkstes un Slampes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Pole un Džūkstes Pasaku muzeja krājuma glabātāja Dace Valdmane.