Untitled 1Pirmdiena, 25. septembris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
17.00 Jaunatnes lietu komisijas sēde Izglītības pārvaldes zālē

Otrdiena, 26. septembris
9.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija
10.00 Tukuma 3.pamatskolas sporta zāles un stadiona būvsapulce
13.00 Kapsulas ar vēstījumu nākamajām paaudzēm iemūrēšana Džūkstes baznīcas pamatos
13.30 Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija
15.00 Sanāksme par Z.A.Meierovica pieminekļa izveidi

Trešdiena, 27. septembris
8.15 Nodaļu vadītāju sapulce
10.00 Tukuma novada Domes deputātu vizīte Irlavā un Lestenē
17.00 Jaunsātu pagasta konsultatīvā padome

Ceturtdiena, 28. septembris
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
8.15 Strīdus aktu komisija
9.00 Novada kultūras darbinieku sanāksme Tukuma pilsētas Kultūras namā
10.00 Starpnovadu kultūras darbinieku sanāksme Tukuma pilsētas Kultūras namā
10.00 Pūres Kultūras nama aktu zāles grīdas rekonstrukcijas būvsanāksme
11.00 Bāriņtiesas sēde
13.00 Projekta “Sēmes pagasta daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošana” būvsanāksme
14.00 Domes sēde
14.00 Administratīvā komisija

Piektdiena, 29. septembris
9.00 Pašvaldības grants ceļu būvsapulce Irlavā
10.00 Lauksaimniecības zemes izvērtēšanas komisija

Sestdiena, 30. septembris
No 9.00 līdz 15.00 Miķeļdienas tirdziņš, dziesmas un dejas

Svētdiena, 1. oktobris
12.00 Pastariņa muzeja 50 gadu jubilejas pasākums

Pirmdiena, 2. oktobris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 16. septembra līdz 23. septembrim reģistrēti 6 dzimušie, reģistrētas 11 miršanas un 5 laulību reģistrācijas.