Drukāt

tautasdejas

Rudenī, kā allaž, savu darbību atsāk amatiermākslas kolektīvi un dažādi pulciņi. Ja vēlies patīkami pavadīt laiku jautrā kompānijā un piedalīties dažādos pasākumos, uzturēt sevi labā formā vai vienkārši apgūt jaunas iemaņas un, iespējams, atklāt sevī jaunus talantus, tad šis ir īstais brīdis, jo amatiermākslas kolektīvos un pulciņos tiek aicināti pievienoties jauni dalībnieki.

Tukuma pilsētas Kultūras namā:
 skolotāju koris “Vanema”, diriģents Tālivaldis Gulbis (nodarbības sestdienās plkst.10.00);
 jauktais koris “Gavile”, diriģente Gita Vanaga (nodarbības pirmdienās un ceturtdienās plkst.18.30);
 senioru koris “Skandīne”, diriģente Gita Vanaga (nodarbības trešdienās plkst.17.00);
 sieviešu koris “Noktirne”, diriģente Sanita Apine (nodarbības otrdienās un piektdienās plkst. 18.30);
 tautas deju ansamblis “Svīta”, vadītājs Gatis Konrads (nodarbības pirmdienās un trešdienās plkst.19.30);
 vidējās paaudzes deju kolektīvs “Svīta”, vadītāja Ilze Voiska (nodarbības trešdienās un piektdienās plkst.19.30);
 vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vidums”, vadītājs Intars Kleinhofs (nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst.20.00);
 pūtēju orķestris “Tukums”, vadītājs Māris Rozenbergs (nodarbības piektdienās plkst.19.00);
 saksofonu ansamblis, vadītāja Eva Folkberga (nodarbības trešdienās, laiks tiks precizēts);
 tautas mūzikas ansamblis “Danču spēle”, vadītājs Armands Krievs (nodarbības ceturtdienās plkst.18.30);
 Tukuma teātris, režisore Valda Rācenāja (nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst.19.00);
 jaunatnes teātris “Brīvā versija”, režisors Ilgonis Škāns (nodarbības svētdienās plkst.14.00);
 bērnu teātris “Knifiņš”, režisors Mārtiņš Počs (nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst.16.00);
 jauniešu teātris “Knifiņš”, režisors Mārtiņš Počs (nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst.17.00);
 sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Inguna Silineviča (nodarbības pirmdienās plkst.19.00);
 bērnu popgrupa “Punktiņi”, vadītāja Inguna Silineviča (nodarbības pirmdienās un trešdienas plkst.17.00);
 retro deju kopa “Valsis”, vadītāja Lidija Ruskule (nodarbības trešdienās 16.30);
 senioru dāmu deju grupa “Romatika”, vadītāja Lidija Ruskule (nodarbības trešdienās 14.00);
 folkloras kopa “Avots”, vadītāja Anita Stikāne (nodarbības otrdienās un piektdienās plkst.18.00).

Pūres Kultūras namā:
 sieviešu koris “Abava”;
 vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Pūre”;
 jauniešu tautas deju kolektīvs “Pūrenieks”;
 amatierteātris “Lai iet!”;
 folkloras kopa “Pūrlāde”;
 dāmu deju kopa “Kā sendienās”;
 vokālais ansamblis “Ar dziesmu pa dzīvi”;
 vokālais ansamblis “Labāk nekā vakar”;
 grupa “Pūres muzikanti”;
 radošo ideju klubiņš “Smukumlāde”;
 kustību grupa “Gamma”;
 gleznošanas studija “Pindzeles un Co”
 aerobikas nodarbības sievietēm “Līdzsvarā”;
 aerobikas nodarbības jaunietēm “Trifeles”.

Bērnu amatiermākslas kolektīvi:
 pirmsskolas deju grupa (līdz 4 gadu vecumam) ”Ķipariņi”;
 pirmsskolas bērnu deju grupa (no 4 gadu vecuma) “Ķipari”;
 pirmsskolas bērnu vokālā grupa (no 4 gadu vecuma) “Ķipars”;
 amatierteātris “Ābolītis”;
 disko deju grupa skolēniem “Spicie”.

Jaunsātu Tautas namā:
 amatierteātris “Dadži”;
 vokālais ansamblis “Kaprīze”;
 senioru vokālais ansamblis “Prelūdija”;
 līnijdeju grupa “Sensus”.

Bērnu amatiermākslas kolektīvi:
 bērnu deju kolektīvs “Abavnieks”;
 bērnu vokālais ansamblis “Rumpumpele”.

Tālrunis informācijai: 29100681

Tumes Kultūras namā:
 Tumes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Solis” – pirmā tikšanās 19. septembrī un 21. septembrī plkst. 19.30 (nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst.19.30);
 pirmsskolas deju grupa “Mazie ķipari” – darbu sāk 2. oktobrī. plkst. 9.15 (nodarbības pirmdienās un trešdienās);
 Tumes jauktais koris darbu sāk un savus jaunos dziedātājus gaida 27. septembrī plkst.19.00 (nodarbības pirmdienās un trešdienās);
 sieviešu vokālais ansamblis “Kansoneta” sezonu atsāk ar 3. oktobri plkst. 19.00 (nodarbības notiek pirmdienās un ceturtdienās).

Irlavas Kultūras namā:
 bērnu vokālais ansamblis “Mazulīši”,vadītāja Dace Perševica;
 bērnu vokālais ansamblis “Irlavnieki”, vadītāja Dace Perševica;
 sieviešu vokālais ansamblis “Silava”, vadītāja Dace Perševica;
 sieviešu koris “Irlava”, diriģente Dace Perševica, kormeistare Agnese Vītoliņa;
 tautisko deju kolektīvs “Abaviņa” PII grupa, vadītāja Evita Skavronska;
 tautisko deju kolektīvs “Abaviņa” 1.–4. klašu grupa, vadītāja Evita Skavronska;
 tautisko deju kolektīvs “Abaviņa” 5.–7. klašu grupa, vadītāja Evita Skavronska;
 vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs, vadītāja Evita Skavronska;
 bērnu amatierteātris, vadītāja Ieviņa Vītiņa;
 pieaugušo amatierteātris, vadītāja Ieviņa Vītiņa;
 ārstnieciskā vingrošana, vadītāja Baiba Augule.

Irlavas Kultūras nama kolektīvi savu darbību atsāk no oktobra. Esošie un jaunie dalībnieki aicināti pieteikties, zvanot pa tālr. 26176893 (Antra).

Lestenes Tautas namā:
 amatierteātris ”Dzērvenīte”, vadītāja Iveta Papendika (mēģinājumi pirmdienās plkst.11.00 un trešdienās plkst.16.00);
 bērnu amatierteātris “Rakari”, vadītāja Iveta Papendika (mēģinājums ceturtdienās plkst. 16.30);
 vokālais ansamblis “Tik un Tā”, vadītājs Valdis Veigulis (mēģinājums otrdienās plkst. 19.00);
 bērnu deju kolektīvs, vadītāja Linda Jēgere (mēģinājums otrdienās plkst. 16.30);
 rokdarbu pulciņš, vadītāja Anita Muižniece (nodarbības divas reizes mēnesī).

Slampes Kultūras pilī:
 vidējās paaudzes deju kolektīvs “Namejs”, mēģinājumi pirmdienās 19.30–21.30;
 amatierteātris “Spārni”, mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās 19.00–21.30;
 jauniešu deju kolektīvs “Laisma”, mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās 19.00–21.30;
 folkloras kopa “Pūrs”, mēģinājumi otrdienās 19.30–21.30;
 jauniešu ansamblis “RIO”, mēģinājumi otrdienās 16.00-17.00 un ceturtdienās 17.00;
 vecākās paaudzes deju kolektīvs “Jumis”, mēģinājumi trešdienās 19.30;
 zumba pirmdienās 19.00–20.00;
 joga trešdienās 19.00–21.00.

Bērniem otrdienās un ceturtdienās:
 bērnu deju kolektīvs “Jumalēni”13.00–13.40 skolā;
 bērnu deju kolektīvs “Jumaliņa” 13.50–14.30 skolā;
 bērnu deju kolektīvs “Vijumiņš” 14.40–15.20 skolā.
Pirmdienās un ceturtdienās:
 bērnu teātris “Spārni” 15.30–17.00;
 Bērnu ansamblis “Saulstariņi” (laiki tiks saskaņoti).

Amatiermākslas sezonas atklāšana Slampē 4.oktobrī plkst. 19.30.

Džūkstes Kultūras namā:
 vecākās paaudzes dziedošā kopa “Rosme”, vadītāja I. Šperliņa (nodarbības trešdienās plkst.13.00);
 jauktais vokālais ansamblis, vadītājs V. Veigulis (nodarbības pirmdienās plkst. 20.00);
 ģimeņu ansamblis, vadītājs V. Veigulis (nodarbības svētdienās plkst.12.00);
 laikmetīgās mūzikas jauktais ansamblis “Teic, balsis”, vadītāja I. Šperliņa (nodarbības trešdienās plkst.20.00);
 vidējās paaudzes deju kolektīvs “Pūces”, vadītāja E. Skavronska (nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.30);
 bērnu deju kolektīvs “Pasaciņa”, vadītāja E. Skavronska (nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst. 17.30);
 dramatiskais kolektīvs, vadītāja A. Ektermane (nodarbības pirmdienās plkst.18.00);
 pirmsskolas vecuma deju kolektīvs “Pasaciņa – 2”, vadītāja G. Tomase (nodarbības pirmdienās plkst.9.20 un otrdienās plkst.11.15);
 bērnu vokālais ansamblis “Mēs”, vadītājs Ē.Budēvics (nodarbības piektdienās plkst.14.30);
 līnijdeju kopa “Čilli”, vadītāja I.Riežniece (nodarbības ceturtdienās plkst.18.00).

Sēmē un Zentenē:
 jauktais vokālais ansamblis “Domino”, vadītāja Inga Zariņa-Dzenīte (pirmā nodarbība 3.oktobrī);
 līnijdeju kolektīvs “Bums”, vadītāja Kristīne Antiņa (pirmā nodarbība 16.oktobrī);
 lietišķās mākslas pulciņš “Čaklās rokas”, vadītāja Sanita Valdmane (pirmā tikšanās 4.oktobrī, informācija tiks precizēta);
 amatierteātris, vadītāja Anita Zēne (informācija par mēģinājumu dienām tiks precizēta);
 pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Ozolēni”, vadītāja Līga Valdheima (pirmā nodarbība 1.vai 2.novembrī, informācija tiks precizēta).