VAKANCES

TUKUMA NOVADA DOME TUMES UN DEGOLES PAGASTU PĀRVALDE izsludina pieteikšanos uz vakanto Tumes un Degoles pagastu pārvaldes saimniecības vadītāja amatu

 

Galvenie uzdevumi un darba pienākumi:
- izvietot pārvaldes vadītāju viņa prombūtnes laikā,
- organizēt un vadīt labiekārtošanas darbus Tumes un Degoles pagastu pārvaldes teritorijā,
- uzraudzīt un organizēt pārvaldes ceļu un ielu uzturēšanu un kopšanu,
- regulāri aizpildīt ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas žurnālus par veiktajiem darbiem saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem,
- sagatavot un iesniegt Tukuma novada Domei apstiprināšanai izmaiņas pārvaldes autoceļu un ielu sarakstos,
- iesniegt grāmatvedei avansa norēķinu dokumentus par saņemtajiem un izlietotajiem naudas līdzekļiem, atskaiti un aktus par saņemtajiem un izlietotajiem materiāliem, inventāru, iesniegt aktus un maršruta lapas par izlietoto un norakstīto degvielu,
- sagatavot atskaites par saimniecības vadītāja kompetencē esošajām sfērām,
- sadarbībā ar Tukuma novada Domes Attīstības nodaļu plānot un īstenot pagastu pārvaldes administratīvās teritorijas attīstības projektus,
- pieņemt iedzīvotājus jautājumos, kas saistīti ar saimniecības vadītāja amata pienakumiem, un gatavot atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem,
- sagatavo priekšlikumus pagastu pārvaldes budžetam par plānotajiem darbiem atbilstīgi saimniecības vadītāja amata pienākumiem.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība amata pienākumu izpildei atbilstīgā jomā,
- spēja orientēties juridiskos jautājumos,
- normatīvo aktu pārzināšana publisko iepirkumu jomā,
- zināšanas un pieredze projektu sagatavošanā un vadībā,
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
- svešvalodas (angļu vai vācu valodas) zināšanas profesionālo jautājumu risināšanai,
- prasmes darbā ar mūsdienu sakaru un informācijas līdzekļiem, biroja tehniku,
- B kategorijas autovadītāja apliecība,
- labas organizatoriskās, komunikācijas un sadrabības prasmes,
- prasme plānot un organizēt savu darbu,
- augsta atbildības sajūta un spēja strādāt komandā.

Amatalga – 635.00 euro pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:
- pieteikums - motivācijas vēstule,
- pretendenta dzīves apraksts (Curriculum Vitae) ar obligātu norādi uz svešvalodu prasmēm un prasmēm strādāt ar datorprogrammām vai datu bāzēm, tās nosaucot,
- izglītību un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Iesniedzamajiem dokumentiem pievienotas atsauksmes, ieteikumi vai citi dokumenti, kas apliecina pretendentam nepieciešamo prasmju esamību, tiks uzskatīta par priekšrocību.