Veselibas projekts septembris

Lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldība īsteno veselības veicināšanas projektu1.

Visa gada garumā notiks dažādi tematiski pasākumi un atbalsta grupas, kurās iedzīvotāji varēs iesaistīties bez maksas.

Aicinām iepazīties ar septembra mēnesī rīkotajām aktivitātēm.

Lūdzam vērst uzmanību, ka pasākumi, to norises vietas un laiki var maniīties!


 1. „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.” (Nr.9.2.4.2/16/I/011)