Celji projektsPašvaldība uzsākusi īstenot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu “Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Sēmes pagastā” Nr. 17-08-A00702-000033, kuru ietvaros plānots pārbūvēt pašvaldības autoceļus Sēmes pagastā 8,2 km garumā.
2017.gada septembra sākumā uzsāk pašvaldības autoceļa posma Kaive-Vilksalas no 0,00 km līdz 2,5 km, Sildārziņi-Vilksalas no 0,00 km līdz 2,9 km, Paegļi-Vilksalas no 0,00 km līdz 1,2 km pārbūvi. Pēc šo ceļu pārbūves darbiem, plānots darbus turpināt pašvaldības autoceļu posmā Sēme-Ziediņi no 0,00 km līdz 1,6 km. Būvdarbus veic SIA STRABAG. Būvuzraugs – SIA “BŪVES BIROJS” un autoruzraugs - SIA “ACB Projekts”.


Projekta ietvaros plānots pārbūvēt izvēlētos pašvaldības autoceļa posmus, nodrošināt nepieciešamo autoceļa nestspēju, pastiprinot tā segu ar jaunu grants šķembu maisījuma seguma kārtu, sakārtojot ūdens atvadīšanas sistēmu (jaunu caurteku, grāvju izbūve). Autoceļa Kaive-Vilksalas vairākos posmos, tiks veikta virsmas apstrāde ar bitumena emulsijas maisījumu, izveidojot pretputekļa klājumu. Rezultātā tiks samazināts putekļu daudzums. Ceļu posmā Sēme-Ziediņi tiks izbūvēts asfaltbetona seguma posms, lai pieslēgtos pie valsts autoceļa, un Sildārziņi-Vilksalas - pie dzelzceļu sliedēm Ventspils-Rīga (abās pusēs). Neattiecināmās izmaksas - asfaltbetona segums, segs pašvaldība.
Projekta rezultātā tiks pārbūvēti pašvaldības autoceļu posmi ar grants segumu, uzlabojot ceļu kvalitāti, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un apdzīvotības saglabāšanu Tukuma novadā.
Sēmes pagasta autoceļi tiks pārbūvēti par kopējo summu (tai skaitā vispārējās izmaksas: būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība) 416 069,64 EUR, attiecināmās izmaksas ir 412 103,50 EUR, no kurām ELFLA finansējums 370 893,15 EUR un pašvaldības finansējums 41 210,35 EUR. Neattiecināmās izmaksas ir 3 966,14 EUR, kas tiks segtas no pašvaldības budžeta.
Informējam, ka līdz 2018.gada 23.oktobrim plānots pārbūvēt pašvaldības autoceļus 43,7 km garumā visā novadā. 2017.gada augustā tika pabeigti pirmie pašvaldības autoceļa posmi: Slampes pagastā a/c “Jelgava-Tukums”- Kalnāji-Minsteri no 0,00 km līdz 5,357 km un Džūkstes pagastā autoceļa posmu Baltiņi-Grauzde 0,00 km līdz 1,437 km un Jaunzemji-Grauzde no 0,00 km līdz 4,27 km. Slampes uz Džūkstes pagasta autoceļa posmi tiks pārbūvēti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastā” Nr.17-08-A00702-000031 ietvaros.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Tukuma novada Domes
projektu vadītāja
Dace Keirāne
Tālr.: 63107282
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.