Veseligs.uzturs.labots7., 14. un 21.septembrī Talsu ielā 20, Tukumā, notiks bezmaksas veselīga uztura lekcijas ar Ilzi Luteri.

Lekcijas notiek projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros.