Drukāt

Untitled 1Pirmdiena, 28. augusts
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu vadītāju sanāksme
10.00 Projekta “Sēmes pagasta daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošana” būvsanāksme
10.15 Preses konference
No 10.30 Izglītības pārvaldes un Tukuma novada Domes darbinieku vizītes Tukuma novada izglītības iestādēs
13.00 Veselības projekta sanāksme par sporta dienu 9.septembrī
13.00 Būvsapulce Irlavas pagasta pārvaldē par Tumes, Irlavas un Lestenes ceļiem
15.00 Džūkstes kopienas centra būvsapulce
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Otrdiena, 29. augusts
No 8.20 Izglītības pārvaldes un Tukuma novada Domes darbinieku vizītes Tukuma novada izglītības iestādēs
9.00 Slocenes ielas būvsapulce
9.00 Tukuma novada Domes deputātu vizīte Slampē un Džūkstē
10.00 Tukuma 3.pamatskolas sporta zāles un stadiona būvsapulce
14.00 Zemes īpašumu apsaimniekošanas komisija

Trešdiena, 30. augusts
No 8.20 Izglītības pārvaldes un Tukuma novada Domes darbinieku vizītes Tukuma novada izglītības iestādēs
13.00 Sporta komisija

Ceturtdiena, 31. augusts
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
No 8.20 Izglītības pārvaldes un Tukuma novada Domes darbinieku vizītes Tukuma novada izglītības iestādēs
9.00 Tukuma muzeja kalpu mājas būvsapulce
11.00 Bāriņtiesas sēde

14.00 Administratīvā komisija
14.00 Darījumu ar lauksaimniecības zemi komisija
15.00 Domes Vitrāžu zālē Tukuma novada izglītības iestāžu vadītāju pieņemšana

No 31.augusta līdz 5.septembrim Domes delegācija 15 cilvēku sastāvā brauc uz Tukuma sadraudzības pilsētu Andrihovu (Polija).

Piektdiena, 1. septembris
1.septembra pasākumi Tukuma novada izglītības iestādēs

Sestdiena, 2. septembris
11.00 Pasākums “Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem Tukumā un Tukuma novadā”
Skrējiens “Tukuma Rozes 2017” ar devīzi “Noskrien 5 Tukumā!”

Pirmdiena, 4. septembris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 20. augusta līdz 26. augustam reģistrēti 6 dzimušie, reģistrētas 10 miršanas un 5 laulību reģistrācijas, 1 Zelta kāzas.