Untitled 1Pirmdiena, 21. augusts
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Otrdiena, 22. augusts
9.00 Džūkstes kopienas centra būvsapulce
12.00 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvaldē
13.00 Dzīvokļu komisija
14.00 Būvvaldes sēde

Trešdiena, 23. augusts
8.15 Nodaļu un pārvalžu vadītāju sapulce
9.00 Ēnu diena Tukuma novada sociālajā dienestā
15.00 Tukuma novada Domes, LIAA Jūrmalas biznesa inkubatora un Finanšu institūcija “Altum” organozēts seminārs “Atbalsts uzņēmējdarbībai” Domes Vitrāžu zālē

Ceturtdiena, 24. augusts
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
14.00 Domes sēde (lēmumu projekti)
15.00 Parādes ielas būvsapulce

Piektdiena, 25. augusts
No 9.30 Jaunā mācību gada ieskaņas pasākums izglītības iestāžu vadītājiem Tukuma 2.pamatskolā

Sestdiena, 26. augusts
18.00 Pūres pamatskolas 170 gadu jubilejas pasākums

Pirmdiena, 28. augusts
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 13. augusta līdz 19. augustam reģistrēti 3 dzimušie, reģistrētas 5 miršanas un 6 laulību reģistrācijas, 1 Zelta kāzas.