Drukāt

Vēl tikai līdz šodienai – 2017.gada 16.augustam -  Eiropas Savienības pilsoņi, tai skaitā arī Latvijas, var izteikt savu viedokli par nepieciešamajiem atvieglojumiem Eiropas Padomes un Parlamenta 16.02.2011. regulā (ES) nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu.

Apspriežamais dokuments atrodams Centrālās Vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē https://www.cvk.lv/pub/public/31214.html sadaļā „Eiropas pilsoņu iniciatīvas”, (https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-citizens-initiative_lv).

Informācija vēlētājiem par parakstīšanās iespējām atrodama šeit: http://www.tukums.lv/images/stories/Inform%C4%81cija_par_parakst%C4%AB%C5%A1an%C4%81s_iesp%C4%93j%C4%81m_Tukuma_novada_teritorij%C4%81.pdf