Veeleeshanas

Sakarā ar to, ka Tukuma novada Slampes kultūras pils 876. vēlēšanu iecirknī ir atbrīvojusies viena iecirkņa vēlēšanu komisijas locekļa vieta, Tukuma novada vēlēšanu komisija līdz 2017. gada 23. maijam plkst. 12.00 izsludina iecirkņa vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanas termiņu uz vienu brīvo Tukuma novada Slampes kultūras pils 876. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata vietu.

 

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā izvirzītajām prasībām, tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa vēlēšanu komisijā ir:
1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
3. Tukuma novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, Tukuma novada Domes deputāts;
5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto paraugu un iesniedzams Tukuma novada vēlēšanu komisijai.
Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darba vieta un profesija, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai un savu personas datu apstrādei.
Informācija pa tālruņiem 63107232, 63122231 vai 29288876.


Inta Kaminska
Tukuma novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja