balvas  Kā ir gadus, arī šajā mācību gadā aktīvi norisinās makulatūras vākšanas konkurss „Palīdzēsim kokiem!” Konkursā čakli piedalās Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu izglītības iestādes. Konkurss jau noslēdzies līdz ar Lielo talku, un rezultāti tiks apkopoti līdz 5. maijam, Visi dalībnieki, kas piedalījušies konkursā, tiek aicināti uz noslēguma pasākumu un balvu pasniegšanu. 20. maijā, plkst. 12.00, Laumu dabas parkā tiks gaidīti pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, bet plkst. 13.30 vispārizglītojošo skolu skolēni.
Informācija SIA „AAS „Piejūra”” birojā pa tālr.: 63123306, vai 22008989.