Lielās talkas nedēļā no 18.līdz 23.aprīlim, Tukuma novada iedzīvotājiem ir iespēja nodot lielgabarīta atkritumus par puscenu Dienvidu ielā 1. Samaksa par lielgabarīta kravas tonnu būs 24.47 eur.
Iedzīvotājiem, kuriem nav iespēja pašiem nogādāt lielgabarīta atkritumus, lūgums zvanīt uz vienoto dispičerdienestu uz tālr. 8881 un pieteikt kravas izvešanu. Atkarībā no pieteikumu daudzuma, šie atkritumi tiks savākti pēc Lielās Talkas – aprīļa pēdējā nedēļā vai maija pirmajā nedēļā.
Atgādinām, ka sadzīves elektrotehniku bez samaksas var nodot jebkurā laikā.