Publisko iepirkumu arhīvs: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 
Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un tukums.lv
Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš

Sporta laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”

Nolikums

Finanšu piedāvājums

Būvprojekts

Lēmums

TND-2018/14/ELFLA 12.03.2018. 23.03.2018. plkst.11:00.      

 Malkas piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

 DZIS 2018/2  08.03.2018.  20.03.2018. plkst.15:00.      

Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Tukuma pilsētā 2018. gadā

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2018/12 07.03.2018. 20.03.2018. plkst.11:00.    

 

 

Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšana

Nolikums

7.pielikums

8.pielikums

Lēmums

Līgums

TND-2018/5 07.03.2018. 19.03.2018. plkst.11.00      

Jauna riteņtraktora piegāde

Nolikums

Ziņojums

Līgums

TND-2018/9 05.03.2018.

26.03.2018.

plkst.11:00.

     

Slampes dīķa teritorijas labiekārtošana

Nolikums
Finanšu piedāvājums
Būvprojekts
Lēmums
Līgums

5.pielikums

TND-2018/11/ELFLA 05.03.2018. 16.03.2018. plkst.11:00.      
Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namam
 
 
Lēmums
Līgums
TND-2018/10 22.02.2018. 05.03.2018. plkst.11:00.      
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Tukuma novada pašvaldībai
 
 
Lēmums
Līgums
TND-2018/7 22.02.2018. 05.03.2018. plkst.11:00.      
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā:
“Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve”
 
 
Līgums

TND-2018/8/

ERAF

22.02.2018. 06.03.2018. plkst.11:00.      
Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā
 
Lēmums
Līgums
TND-2018/6 20.02.2018. 05.03.2018. plkst.11.00      
Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namā
 
Līgums
TND-2018/3
06.02.2018.
19.02.2018. plkst.11:00.
 Iepirkums pārtraukts
 
 
Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus ūdens novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2018. gadā
 
TND-2018/4
06.02.2018.
19.02.2018. plkst.11.00
 SIA “MELIORCELTNIEKS”
 EUR 168000,00
 31.12.2018.
Malkas piegāde
 
Līgums
DZIS 2018/1
31.01.2018.
20.02.2018. plkst.15:00.
 Iepirkums izbeigts bez rezultāta
 
 
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve”
 
Līgums
TND-2018/2/ERAF
01.02.2018.
12.02.2018. plkst.11:00.
 Iepirkums pārtraukts
 
 
Sporta laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”
 
Līgums
 TND-2018/1/ELFLA
 24.01.2018.
05.02.2018. plkst.11:00. 
 Iepirkums pārtraukts
 
 
 
 
 

 
Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un tukums.lv
Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/52/ELFLA 04.12.2017. 15.12.2017. plkst.11:00.  SIA “ACB Projekts”  EUR
23898,00
 30.07.2018.
Peldēšanas apmācību nodarbības Tukuma novada skolēniem

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/51/ESF 23.11.2017.
05.12.2017. plkst.11:00.
 SIA “SOUND ESTATE”  5054,95  28.12.2018.

Tukuma novada Tumes pagasta ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/50 16.11.2017.
27.11.2017.
plkst. 11.00
 SIA “K.I.P.R.”  EUR 8136,40  31.12.2018.

Stacijas ielas un
Dāņu ielas Tukumā pārbūve

Nolikums

Nolikums ar izmaiņām 5. punktā

Pielikums Finanšu piedāvājums

Pielikums Finanšu piedāvājums Nr.2

Pielikums Finanšu piedāvājums Nr.3

Pielikums Nr. 5 tehniskā specifikācija

Papildinājums pielikumam Nr. 5

Papildinājums pielikumam Nr.5 10.sējuma specifikācija

Vēstule piegādātājiem Nr.1

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

Pielikumi grozījumiem Nr. 2

Vēstule piegādātājiem Nr.2

Vēstule piegādātājiem Nr.3

Nolikums ar grozījumiem Nr.3

Vēstule piegādātājiem Nr. 4

Vēstule piegādātājiem Nr. 5

Nolikums ar grozījumiem Nr.4

Papildinājums pielikumam Nr.5 10.sējuma specifikācija Nr.2

Vēstule piegādātājiem Nr. 6

Pielikums Finanšu piedāvājums Nr.4

Nolikums ar grozījumiem Nr. 5

Ziņojums

Lēmums

Līgums

TND-2017/49/ERAF 24.11.2017. 18.01.2018. plkst. 11.00      

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Tukuma novada pašvaldībai

Nolikums

Procedūras ziņojums

Līgums

vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

TND-2017/48 10.11.2017.

Iepirkums pārtraukts

     

Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā

Nolikums

Lēmums

Līgumi

SDPP 2017/1 24.10.2017.

06.11.2017.

plkst. 11.00

 ZS “RUSAS” 1. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “RUSAS” 2. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “STTRAUMĒNI” 3. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “PUTNIŅI” 4. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “PUTNIŅI” 5. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

AIVARS GULBIS 6. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “PUTNIŅI” 7. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde.

 1.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 4487,90;

2. iepirkuma priekšmeta daļas– EUR 7655,90;

3. iepirkuma priekšmeta daļa– EUR 5741,00 bez PVN;

4. iepirkuma priekšmeta daļas– EUR 6070,00;

5. iepirkuma priekšmeta daļas – EUR 5244,00;

6. iepirkuma priekšmeta daļa– EUR 4610,00;

7. iepirkuma priekšmeta daļa– EUR 4160,00

 31.12.2018.
Tukuma pilsētas ielu, ietvju, laukumu un ēku pagalmu asfaltbetona un bruģakmens seguma atjaunošanas darbi
 
 
 
 
 
TND-2017/47 19.10.2017.

09.11.2017.

plkst. 11.00

 Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – “STRABAG” SIA

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – “STRABAG” - SIA

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa –
EUR 300000,00;

 

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa –
EUR 200000,00

 28.12.2018.

Kokskaidu granulu piegāde Tukuma novada pašvaldības iestādēm

Nolikums

Procedūras ziņojums

Ziņojums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

TND-2017/45 20.09.2017.

16.10.2017.

plkst. 13.15

 SIA “SBE Latvia Ltd.”  EUR 62582,50  30.11.2018.

Malkas piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Nolikums

Procedūras ziņojums

Līgums

TND-2017/41 25.09.2017. 16.10.2017., plkst. 13.00  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Stiga RM”  EUR 64080,00  31.05.2018.
Mazlietotas automašīnas piegāde Tukuma 2. vidusskolai

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/46 21.09.2017. 02.10.2017. plkst.11:00.  SIA “Dardedze K”  EUR 12190,00  31.10.2017.

Jauna un lietota autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai

Nolikums

Procedūras ziņojums

Līgums

Līgums

Līgums

TND-2017/44 20.09.2017. 11.10.2017. plkst.11:00  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FS Noma”  1. iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 28911,82;
2. iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 18450,00;
3. iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 38334,25
 2017. gada 8. decembris
Elektroenerģijas piegāde Tukuma novada pašvaldībai

Nolikums

1 pielikums

2 pielikums

3 pielikums

4 pielikums

5 pielikums

Procedūras ziņojums

Vispārīgā vienošanās

Līgums

TND-2017/43 17/09/2017 

16.10.2017.

plkst. 11.00

 A/S “Latvenergo”  EUR 679508,41  31.12.2019.

Elektroenerģijas piegāde Tukuma novada pašvaldībai

Ziņojums

Līgums

TND-2017/42 10.09.2017. 18.10.2017., plkst. 11.00 Iepirkums pārtraukts    

Degvielas iegāde Tukuma novada pašvaldībai

Nolikums

nolikums ar grozījumiem Nr.1

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Ziņojums

Līgumi (ZIP)

TND-2017/40  

09.10.2017.

plkst. 11.00

Iepirkuma 1. daļai:
SIA “NESTE LATVIJA”
 
Iepirkuma 2. daļai:
A/S “VIRŠI-A”
 
Iepirkuma 3. daļai:
SIA “GOTIKA AUTO”
Iepirkuma 4. daļai:
SIA “NESTE LATVIJA”
Iepirkuma 1. daļai:
EUR 284709,85
 
Iepirkuma 2. daļai:
EUR 57428,60
 
Iepirkuma 3. daļai:
EUR 46638,00
 
Iepirkuma 4. daļai:
EUR 10239,00
 13.12.2019.

Kokskaidu granulu piegāde Tukuma novada pašvaldības iestādēm

Nolikums

Procedūras ziņojums

Līgums

TND-2017/38 16.08.2017. 06.09.2017., plkst. 11.00  Atklāts konkurss izbeigts    

Peldēšanas apmācību nodarbības Tukuma novada skolēniem

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/39/ESF 15.08.2017. 28.08.2017. plkst.11:00.  SIA “SOUND ESTATE”  EUR 3653.75  11.09.2017.-30.12.2017.

Malkas piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Nolikums

Procedūras ziņojums

TND-2017/37 10.08.2017.
31.08.2017.
plkst. 11.00
 Iepirkums pārtraukts    
Tukuma pilsētas video novērošanas sistēmas fizisko optisko datu pārraides kanālu nodrošināšana
 
 
 
TND-2017/36 08.08.2017. 21.08.2017. plkst.11:00.  SIA “Infonet sistēmas”  40380,00  14.10.2018.
Tukuma pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā
 
 
 
TND-2017/35 08.08.2017. 29.08.2017. plkst. 11.00  SIA “PILSĒTAS EKO SERVISS”  53884,30  31.12.2018.
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana

Nolikums

Lēmums

Līgums

DZIS 2017/2 20.07.2017. 01.08.2017. plkst.10:00.  Zemnieku saimniecība “VĪTIŅI”  9900,00  31.12.2018.

Rūpnieciski ražotas kafejnīcas ar WC moduļa piegāde un uzstādīšana

Nolikums

Dokumentācija

Lēmums

Līgums

 

TND-2017/34 11.07.2017. 24.07.2017. plkst.11:00.  SIA “ReBalt Modular Systems”  18891,00  09.08.2017.

Ēku nojaukšana Lielā ielā 23, Tukumā, Tukuma novadā

Nolikums

Pielikums nolikumam

Lēmums

Līgums

TND-2017/33 07.07.2017. 18.07.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Stāvlaukuma izbūve Ezera ielā 10, Ezera ielā 12, Ezera ielā 14, Sēmes pagastā, Tukuma novadā
 
 
 
TND-2017/32/ELFLA 05.07.2017. 17.07.2017. plkst.11:00.  SIA “ROTAS”  32505,35  7 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/31/ERAF 07.06.2017. 19.06.2017. plkst.11:00.  SIA “Būvdizains”  EUR 41000,00  EUR 41000,00
Brīvdabas trenažieru piegāde un uzstādīšana Irlavā, Irlavas pagastā, Tukuma novadā
 
 
 
 
 
TND-2017/30/ELFLA 01.06.2017. 13.06.2017. plkst.11:00.  SIA “GoPlay”  EUR 8302,00  31.08.2017.

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Lēmums

Līgums

TND-2017/29/ERAF 24.05.2017. 05.06.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

TND-2017/28/ERAF 23.05.2017. 05.06.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    

Autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem

Proceduras ziņojums

Līgums

TND-2017/27  

19.07.2017. plkst.11:00.

 

 1., 2. un 4.daļa – iepirkums pārtraukts
3.daļa – SIA “AJ LATRUS”

 3.daļa – 4440,00

 90 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

TND-2017/25 10.05.2017. 22.05.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    

Brīvdabas rotaļu iekārtu un trenažieru piegāde un uzstādīšana Pienavā, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/26/ELFLA 03.05.2017. 16.05.2017. plkst.11:00.  SIA “GoPlay”  EUR 12766,00  30.05.2018.

Tukuma novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Nolikums

Iepirkuma procedūras ziņojums

Lēmums

Līgums

TND-2017/20 23.04.2017. 29.05.2017. plkst.11:00.  Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle Pamatpolises cena vienai personai EUR 263,00  29.06.2017.-28.06.2018.
Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus ūdens novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2017. gadā
 
 
 
TND-2017/24 19.04.2017. 02.05.2017. plkst.11:00.  SIA “MELIORCELTNIEKS”  EUR 168000  31.12.2017.

Durbes pils žoga posma restaurācija

Nolikums

Pielikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/23 12.04.2017. 26.04.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    

Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta izstrāde

Nolikums

Pielikums

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgums

TND-2017/22/ERAF

11.04.2017.

13.04.2017.

17.05.2017. plkst.11:00  SIA “MARK ARHITEKTI” EUR 136642,00 52 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Tukuma novada pašvaldības autotransporta uzturēšana

Nolikums

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

TND-2017/21 07.04.2017. 28.04.2017. plkst. 11.00.  SIA “FS TRANSPORTS”  1.daļa – 25000

2.daļa – 14000

3.daļa – 15000

4.daļa – 17000

5.daļa - 15000

  31.05.2017. – 30.05.2018.

Lestenes baznīcas rekonstrukcijas un restaurācijas darbi

Nolikums

Pielikums

Lēmums

Līgums

Līgums

TND-2017/17 29.03.2017. 10.04.2017. plkst.11:00 Bauskas rajona Rundāles pagasta Gunāra Grīnfelda individuālais restaurācijas uzņēmums “ROKAJS” EUR 41300,40 31.10.2017.

Ceļu grants seguma atjaunošanas materiālu piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Nolikums

Lēmums

Līgums

Līgums

TND-2017/19 28.03.2017. 10.04.2017. plkst.11:00 SIA “VEISMAŅI”  EUR 25000  18.04.2017.-01.10.2017.

Tukuma novada Domes informatīvo materiālu izdošana

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/18  24.03.2017. 04.04.2017. plkst.11:00 SIA “TIPOGRĀFIJA UNIVERSUMS A”  EUR 22000  11.04.2017.-10.04.2018.

Tukuma tirgus vizuālā koncepcija

Nolikums

Nolikumu ar grozījumiem Nr. 1

Procedūras ziņojums

TND-2017/12 27.02.2017. 01.08.2017. plkst. 11.00 Iepirkums pārtraukts    

Tukuma novada pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšana

Nolikums

Līgums

Pielikumi

Lēmums 

TND-2017/14 24.02.2017. 07.03.2017. plkst. 11.00 Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle EUR 10470,00 19.04.2017.-18.04.2018.
Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvuzruadzība
 
TND-2017/16/ELFLA 24.02.2017.  07.03.2017. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts    

Malkas piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

DZIS 2017/1 23.02.2017. 09.03.2017. plkst.15:00. SIA “JAUNELKI”  EUR 26378,00 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Ēkas “Aptiekas māja” Džūkstē, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā vienkāršotā atjaunošana

Nolikums

5.pielikums

Pielikumi tehniskajām specifikācijām

Lēmums

Līgums

Līgums

TND-2017/15/ELFLA 22.02.2017 06.03.2017. plkst.11:00   SIA “AMATNIEKS”  EUR 75929,98  120 dienas no līguma noslēgšanas

Bērnu rotaļu un izglītojošās nojumes izbūve Tukuma Pilsētas parkā

Nolikums

Pielikumi

Lēmums

Līgums

TND-2017/13 16.02.2017. 27.02.2017. plkst.11:00.  SIA “JŪRMALAS MEŽAPARKI”  18765,94  02.05.2017.

Kurzemes ielas Tukumā pārbūves būvprojekta ekspertīze

Nolikums

Pielikumi un tehniskā specifikācija

Lēmums

TND-2017/5 16.02.2017 27.02.2017. plkst. 11.00 Iepirkums pārtraukts    

Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta izstrāde

Nolikums

Pielikumi

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

TND-2017/11/ERAF   21.03.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    

Slocenes ielas Tukumā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Nolikums

Pielikumi

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

Nolikums ar grozījumiem Nr. 2

TND-2017/3/ERAF 06.02.2017. 13.03.2017. plkst.11:00.  SIA STRABAG  570130,00  65 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Parādes ielas posma Tukumā pārbūve”

Nolikums

Lēmums

Līgums

Līgums

TND-2017/7/ERAF 01.02.2017. 13.02.2017. plkst.11:00.  SIA “BaltLine Globe”  EUR 9458,00  No noslēgšanas dienas līdz 31.12.2017.

Logu nomaiņa pašvaldībai piederošajās dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā.

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/10 31.01.2017. 13.02.2017. plkst.11:00.  SIA “Logu maiņa”  23140,50 02.03.2018.

Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā

Nolikums

Lēmums

Līgums

Līgums (Word)

TND-2017/9 25.01.2017. 06.02.2017. plkst. 11.00  SIA “GOTIKA AUTO”  EUR 12300,00  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

Līgums

Vienošanās

TND-2017/2/ERAF 25.01.2017. 06.02.2017. plkst.11:00.  SIA “Būvdizains”  EUR 27000  32 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Asistenta pakalpojums ģimenēm ar bērniem un jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes 

Nolikums

Lēmums

Līgums

Līgums (Word)

TNSD 2017/1 23.01.2017.  03.02.2017. plkst.12.00.  Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”  EUR 8000,00  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Tukuma pilsētā 2017. gadā

Lēmums

Līgums

 

TND-2017/8 20.01.2017. 31.01.2017. plkst.11:00.  SIA “Rīgas luksafors”  EUR 20600 15.04.2017.-10.07.2017. 

Viengadīgo vasaras puķu stādu piegāde Tukuma novada Domei 2017. gadā

Lēmums

Līgums

TND-2017/6 10.01.2017. 23.01.2017. plkst.11:00.  SIA “Jāņa Aldermaņa dārzniecība” 6087,00  No noslēgšanas dienas līdz 10.10.2017.

Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūve

Nolikums

4. pielikums

5. pielikums

5.pielikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.2

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

5.pielikums ar grozījumiem Nr.2

TND-2017/4/ELFLA  09.01.2017. 10.02.2017. plkst.11:00  SIA STRABAG (1. – 6.daļa)  1. daļa – 330659,20;
2. daļa – 459328,58;
3. daļa – 322080,79;
4. daļa – 390272,58;
5. daļa – 326645,57;
6. daļa – 172989,50
 80 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
 

Dzīvojamās mājas Dārzniecības ielā 2A, Tukumā apsaimniekošana

Lēmums

Līgums

 

 TND-2017/1 04.01.2017.  16.01.2017. plkst.11:00.    SIA “AMATNIEKS”  26337,70  23.01.2017.-

22.01.2019