Tukuma novada Dome
Tukums, Talsu iela 4, LV-3101

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.tukums.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiki
Rekvizīti 

Pašvaldība tālrunis: 63122707, mob.: 26603299
Bezmaksas tālrunis: 80205111
Vienotais dispičerdienests: 8881 (diennakts)
(Talsu iela 4, Tukums)

Pārvaldes sekretāre

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

63122231; 29288876

80205111 (bezmaksas)

63107243 (fakss)

Pieteikties pie Tukuma novada Domes deputātiem uz pieņemšanu iespējams,
zvanot pārvaldes sekretārei pa tālruņiem 63122231; 29288876 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • nosūtot iesniegumu izmantojot mājas lapas sadaļu Pakalpojumi vai portālu www.latvija.lv

Pamācība „Kā oficiāli sazināties ar iestādi?".

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.  

 

Ziņas par deputātiem un deputātu pieņemšanām
VADĪBA
Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
E-pasts
Domes priekšsēdētājs
Ēriks Lukmans
63122231
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētāja vietnieks
Aivars Volfs
29249362
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētāja vietnieks Arvīds Driķis 29102470 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Izpilddirektors
Māris Rudaus-Rudovskis
63122500
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iekšējais auditors
Linda Gruziņa
63122235;29605898
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Nodaļas vadītājs Arturs Vinbergs 63122233; 20233775 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Datortīkla administrators  Juris Grīnfelds  63122233;29997945  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Datortehniķis Viktors Rūsa 63122233;22323282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Datortehniķis Anrijs Daile 63122233 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA
Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
E-pasts
Nodaļas vadītāja
Ritma Skudra             
63107241;26114009
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personāla vadītāja
Liene Zērvēna
63107236;26611186
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pārvaldes sekretāre
Anita Belousa
63122231;29288876
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvede
Tamāra Vaļuka
63107237;26339395
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvede
Inta Vitauska
63107237;26339395
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvede
Līga Siliņa
63107236;28337177
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvede
Inta Kaminska
63122707;26603299
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Agita Miksone
63107232
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klientu apkalpošanas speciāliste
Anita Heidemane
63122707;26603299
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klientu apkalpošanas speciāliste
Māra Zunde
63107232;26603299
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" darba koordinētāja
Maija Zīle
63107398;25437633
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

JURIDISKĀ NODAĻA
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Nodaļas vadītāja Lelde Bičuša 63107234; 29163400 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iepirkumu speciālists  Ieva Ručevska

63107325; 20377695

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste-iepirkumu speciāliste Ieva Fogele

63132780, 20231676

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste Ilze Blanka 63132714; 22330775 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste Sintija Kronberga 63164683; 20467341 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FINANŠU NODAĻA
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Nodaļas vadītāja
Laila Dzalbe
63107220; 29735529
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Galvenā grāmatvede
Gita Kļava
63122799
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Galvenā ekonomiste
Inta Kristberga
63107219 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vecākā grāmatvede
Olga Savkiva
63107235; 26306930
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede
Dagnija Salma
63132772
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kasiere
Elita Giberte
63107221
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.v
Grāmatvede 
Skaidrīte Muceniece
63132771
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede
Daiga Liģere
63107283
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede
Īrisa Jēgere
63132770
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ekonomiste - grāmatvede
Linda Žizņevska
63132800
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede
Aija Vinberga
63132732
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede
Iveta Kučāne
63132878
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede
Kristīne Ozolniece
63107283
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ATTĪSTĪBAS NODAĻA
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Nodaļas vadītāja Anita Šēlunda 63107216; 29457230 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektu direktore Dace Zvagule 63107238; 28339932 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektu vadītāja Inga Helmane 63122238; 29117383 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektu vaddītāja Dace Keirāne 63107282, 27883532 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektu vadītāja Aiga Priede 63122192; 20360011 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Uzņēmējdarbības veicināšanas speciālists Artūrs Doveiks 63107284; 26197340 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Energosistēmu inženieris Toms Akmentiņš 20443312 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ARHITEKTŪRAS NODAĻA
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Nodaļas vadītāja-
teritorijas plānotāja
Zane Koroļa  63122237; 20236020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Galvenā arhitekte,
būvvaldes vadītāja
Iveta Vistapole 63107217; 29493925 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Arhitekte Aivita Milta 63107217; 29418929 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ainavu arhitekte Maija Fogele 63107240; 26306090 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvinspektors Jānis Rundāns 63107218; 29210495 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvinženiere Ramona Vētra  63107240; 29620220 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvinženieris Aļģirts Mikutis 63107218; 25457533 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Arhitekte Antra Apine 29419211  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvvaldes lietvede Jana Riekstiņa 63132890, 26120977 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

KULTŪRAS, SPORTA UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Nodaļas vadītāja Dace Liepiņa-Zusāne 29165505 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Gundega Rugāja 63107281; 20038900 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Karīna Krūmiņa 63107281; 26181864 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Zekunde 63132774; 20003793 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kultūras metodiķe Dace Ernšteine 63107239; 27467899 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sporta speciālists Juris Kožeurovs 63107239; 29792404 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KOMUNĀLĀ NODAĻA
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis 63107233;29132807 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tehniskā speciāliste Leonarda Koršunova 63107229;26343498 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tehniskais speciālists Aleksandrs Fridrihsons 63107233;22035335 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Galvenā speciāliste sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldības iestādēm Sigrija Kairiša 63107229;26319316 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste Sanita Limanska 63107242,29602755 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas 
speciāliste

Ligita Proņina 63107242 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ĪPAŠUMU NODAĻA
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Nodaļas vadītājs-zemes ierīkotājs Viesturs Bērzājs 63107230;29104617 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dzintra Šmite 63107228; 26001624 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zemes lietu speciāliste Ļena Jēkabsone 63132873; 63107230;22009228 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nekustamā īpašuma speciāliste Ilze Artihoviča 63132874;63107231;29616682 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nekustamā īpašuma speciāliste Maira Zonenberga 63124364;26603410 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nekustamā īpašuma speciāliste Baiba Zonberga-Koptjajeva 63107231;29616682 bThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nekustamā īpašuma speciāliste Vineta Kļaviņa 63132875; 63124364;26603410

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Nodaļas vadītāja Smaida Kokina 63122525; 26600643
fakss 63132899
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nodaļas vadītājas vietniece Gunita Šķiltritere  63132687 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dzimtsarakstu inspektore Ligita Samiņa  63132689 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BĀRIŅTIESA
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis 80205222
(bezmaksas)
E-pasts
Bāriņtiesa     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētāja Antra Dzelme 63180806; 26610202 antra.dzelme@tukums.l
Priekšsēdētājas vietniece Maira Jomerte 29627423 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētājas vietniece Maira Važa 63154869; 27002079 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētājas vietniece Aija Šīmane 63154681; 26741540 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētājas vietniece Evija Dravniece 22045434 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Bāriņtiesas locekle Santa Lerha 63132716 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bāriņtiesas locekle Ina Zvēra 63132715 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste Agnese Vembre 63132715 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste Linda Zemīte  63132715 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Lietvede Signe Veinberga 63125346; 22045434 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Centra vadītāja Ingrīda Smuškova 63132686; 28311557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ceļojumu organizatore Agnese Atte 63124451;63124619;28311557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ceļojumu organizatore Aija Neilande 63124451;63124619;28311557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ceļojumu organizatore Liene Ratniece 63124451;63124619;28311557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
E-pasts
Policijas dežurants   8881; 26125050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Priekšnieks
Armands Hohfelds
63125505
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšnieka vietnieks
Edgars Redko
63125050
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvedības inspektore
Gita Svilpe
63125050
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vecākais inspektors
Andris Saveļjevs
63125050
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vecākais inspektors
Inga Valdmane
63125050
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vecākais inspektors
Kārlis Dundurs
63125050
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”

 Kontaktinformācija šeit!