Events Calendar

2.adventes svētku dievkalpojums un koncerts

Sunday, 10 December 2017 12:00
Location : Lestenes ev. lut. baznīcā

Back